Utsikt hjemme
Sammenligning mellom værvarsler English

Her er en tabell som sammenligner mitt eget værvarsel (se "Mitt eget værvarsel" i menyen til venstre) og værvarsel fra yr.no med det som virkelig ble målt hver dag. Det som sammenlignes er maksimumstemperatur og minimumstemperatur hver dag. Tabellen oppdateres automatisk hver dag. Det er også lett å se hvem som treffer best av mitt eget værvarsel og yr.no.

En kort forklaring til tabellen: Som standard vises det 4 dager, i dag og 3 dager framover. For hver dag vises hvilken minimum- og maksimumstemperatur mitt værvarsel og yr.no melder. I tillegg vises virkelig målt temperatur. Hvis en temperatur fra yr.no har blå bakgrunn eller en temperatur fra mitt eget varsel har grønn bakgrunn betyr det at temperaturen traff. "Treff" defineres i utgangspunktet som et avvik fra den virkelige temperaturen på maksimum 2 grader. Dette kan endres av brukeren (sammen med en del andre parametere) på linja under tabellen. Nederst i tabellen er det oppsummert en del statistisk informasjon som antall treff, avvik etc.

Foreløpig ser det ut til at mitt eget værvarsel er bedre enn yr.no! Følg med framover og kom gjerne med tilbakemelding eller spørsmål!


yr.no (YR), Virkelig målt temperatur (Fakt), Mitt eget værvarsel (Runar)
Oppdatert: 26-08-19 04:00
Mål I Dag Dag +1 Dag +2 Dag +3
± 2.0° C Maks Min Maks Min Maks Min Maks Min
Dato YR Fakt Runar YR Fakt Runar YR Fakt Runar YR Fakt Runar YR Fakt Runar YR Fakt Runar YR Fakt Runar YR Fakt Runar
26-08-19 24   25 14   12 25   25 14   15 19   25 17   18 20   23 18   14
25-08-19 23 24.2 24 14 13.5 13 25   25 13   13 25   25 14   16 23   25 16   16
23-08-19 21 22.6 22 10 15.2 12 21 24.2 23 12 13.5 14 22   24 13   13 24   25 13   13
22-08-19 15 15.4 17 10 12.1 10 20 22.6 19 10 15.2 13 19 24.2 23 13 13.5 14 22   22 15   13
21-08-19 20 21.0 22 11 9.6 10 15 15.4 17 9 12.1 11 18 22.6 20 10 15.2 12 22 24.2 23 14 13.5 12
20-08-19 18 20.1 20 10 10.7 10 19 21.0 21 9 9.6 10 14 15.4 17 9 12.1 11 19 22.6 18 12 15.2 10
19-08-19 19 20.1 20 11 9.9 11 17 20.1 20 9 10.7 9 16 21.0 21 9 9.6 10 16 15.4 16 11 12.1 11
18-08-19 18 18.7 20 12 9.8 12 18 20.1 19 10 9.9 11 19 20.1 20 10 10.7 9 20 21.0 21 12 9.6 9
17-08-19 17 16.8 18 15 11.1 11 18 18.7 20 11 9.8 10 17 20.1 18 10 9.9 11 20 20.1 20 12 10.7 10
16-08-19 18 19.9 19 13 13.4 14 15 16.8 18 12 11.1 11 16 18.7 17 11 9.8 11 19 20.1 18 12 9.9 10
15-08-19 18 19.3 20 10 13.4 13 16 19.9 20 13 13.4 14 17 16.8 17 13 11.1 12 17 18.7 17 15 9.8 10
14-08-19 19 19.5 19 12 7.6 8 19 19.3 19 10 13.4 12 18 19.9 19 13 13.4 13 17 16.8 18 14 11.1 13
13-08-19 19 21.9 19 14 11.3 11 19 19.5 19 11 7.6 8 17 19.3 18 9 13.4 13 19 19.9 20 13 13.4 13
12-08-19 19 21.6 20 15 12.1 14 17 21.9 16 12 11.3 11 17 19.5 18 12 7.6 9 15 19.3 19 11 13.4 9
11-08-19 19 19.9 20 16 15.4 14 20 21.6 19 14 12.1 12 19 21.9 17 11 11.3 11 18 19.5 16 12 7.6 8
10-08-19 16 17.2 17 15 15.4 15 20 19.9 20 15 15.4 15 20 21.6 20 12 12.1 12 17 21.9 18 13 11.3 10
09-08-19 24 24.2 24 14 14.7 14 18 17.2 18 16 15.4 15 21 19.9 22 15 15.4 14 21 21.6 20 15 12.1 12
08-08-19 20 23.3 22 14 12.1 12 21 24.2 24 13 14.7 14 17 17.2 18 15 15.4 15 20 19.9 22 15 15.4 14
07-08-19 20 21.2 22 12 13.4 13 19 23.3 22 13 12.1 12 20 24.2 23 13 14.7 14 18 17.2 16 15 15.4 14
06-08-19 17 17.5 20 13 12.2 11 20 21.2 22 11 13.4 14 18 23.3 20 13 12.1 12 21 24.2 24 14 14.7 15
05-08-19 20 18.2 20 16 12.6 14 19 17.5 20 13 12.2 13 20 21.2 22 13 13.4 14 19 23.3 21 14 12.1 12
04-08-19 19 20.4 20 16 14.8 16 19 18.2 19 15 12.6 12 17 17.5 21 12 12.2 14 22 21.2 21 15 13.4 13
03-08-19 25 25.6 27 16 16.7 14 21 20.4 20 16 14.8 14 19 18.2 20 14 12.6 13 18 17.5 22 14 12.2 13
02-08-19 27 27.4 27 16 14.8 14 28 25.6 25 17 16.7 14 22 20.4 24 18 14.8 14 21 18.2 22 16 12.6 14
01-08-19 20 24.2 24 11 13.8 13 24 27.4 26 14 14.8 13 23 25.6 27 15 16.7 15 23 20.4 21 16 14.8 13
31-07-19 14 15.8 15 12 12.2 12 21 24.2 23 10 13.8 12 24 27.4 26 13 14.8 13 25 25.6 27 16 16.7 14
30-07-19 19 21.9 18 13 11.5 13 15 15.8 15 13 12.2 12 21 24.2 23 12 13.8 12 26 27.4 26 15 14.8 13
29-07-19 28 29.6 28 19 18.9 18 22 21.9 19 15 11.5 14 17 15.8 16 13 12.2 13 20 24.2 24 14 13.8 13
28-07-19 29 30.7 29 20 19.5 18 30 29.6 28 20 18.9 19 24 21.9 20 18 11.5 13 19 15.8 15 13 12.2 11
27-07-19 29 28.9 28 21 19.3 19 31 30.7 29 21 19.5 18 30 29.6 26 22 18.9 17 20 21.9 18 16 11.5 12
26-07-19 32 32.6 30 18 20.7 18 30 28.9 28 22 19.3 18 31 30.7 29 21 19.5 18 28 29.6 25 20 18.9 15
Resultat YR Fakt Runar YR Fakt Runar YR Fakt Runar YR Fakt Runar YR Fakt Runar YR Fakt Runar YR Fakt Runar YR Fakt Runar
# Treff 24 26 19 25 18 24 20 26 14 20 21 27 17 17 17 23
% Treff 80.0   86.7 63.3   83.3 62.1   82.8 69.0   89.7 50.0   71.4 75.0   96.4 63.0   63.0 63.0   85.2
Gjsn feil 1.4   1.1 1.8   1.1 1.8   1.3 1.7   0.9 2.2   1.7 1.7   1.1 1.9   1.8 1.8   1.3
Net feil -1.3   -0.3 0.4   -0.4 -1.2   -0.7 0.0   -0.4 -1.7   -0.6 0.0   -0.3 -1.0   -0.7 1.1   -0.9
Stdav 1.0   0.9 1.3   0.8 1.4   1.3 1.3   0.8 1.6   1.2 1.5   0.8 1.5   1.5 1.4   1.3