Utsikt hjemme
Om stasjonen English

Davis VP2 konsoll

Davis Vantage Pro2Værstasjonen er en trådløs Davis Vantage Pro2. Den registrerer temperatur inne og ute, fuktighet inne og ute, vindretning, vindstyrke og lufttrykk. Temperatur- og fuktighetsføleren er utstyrt med en liten vifte slik at varm, stillestående luft ikke gir feil målinger.

Regnmåleren har installert et varmeelement. Det betyr at nedbør i form av snø og sludd smelter og måles som nedbør.

Følerne som står ute kommuniserer trådløst med konsollet inne. Opplysningene overføres med få sekunders mellomrom.

Opplysningene fra sensorene logges på konsollet og overføres kontinuerlig til PC via Davis WeatherLink. Loggeren har plass til omtrent en dags informasjon, så hvis strømmen går og PCen stopper, vil den få overført alle opplysninger fra tiden da den var nede når den er oppe og går igjen. Konsollet og loggeren har batteri backup.

På PCen bruker jeg Weather Display for å hente inn dataene fra loggeren, gjøre en del beregninger, lagre dataene på PCen og overføre de til webserveren. Data overføres til webserveren hvert 30. sekund. Det betyr at du på hovedsiden kan se endringer i været hvert 30. sekund.

Facebook Facebook Messenger Instagram E-mail