Utsikt hjemme
Trender - temperatur og nedbør English

 

Dataene er basert på målinger ved Konnerud værstasjon fra april 2008 til desember 2018 (nedbør siden januar 2008), og Austad/Fjell værstasjon fra desember 2018. De siste 12 månedene er også en del av gjennomsnittet. Tallene for inneværende måned inneholder tall til og med i dag.


Årlig temperaturutvikling
Måned Gjennomsnitt fra april 2008 Siste måned Differanse
Januar -2.9°C -7.0°C (2021) -4.1°C4.1°C kaldere enn gjennomsnittstemperaturen.
Februar -2.2°C -4.7°C (2021) -2.5°C2.5°C kaldere enn gjennomsnittstemperaturen.
Mars 1.9°C 3.3°C (2021) 1.4°C1.4°C varmere enn gjennomsnittstemperaturen.
April 6.2°C 5.5°C (2021) -0.7°C0.7°C kaldere enn gjennomsnittstemperaturen.
Mai 11.1°C 10.0°C (2021) -1.1°C1.1°C kaldere enn gjennomsnittstemperaturen.
Juni 15.1°C 16.9°C (2021) 1.8°C1.8°C varmere enn gjennomsnittstemperaturen.
Juli 17.3°C 19.7°C (2021) 2.4°C2.4°C varmere enn gjennomsnittstemperaturen.
August 15.4°C 16.2°C (2021) 0.8°C0.8°C varmere enn gjennomsnittstemperaturen.
September 12.0°C 13.4°C (2021) 1.4°C1.4°C varmere enn gjennomsnittstemperaturen.
Oktober 6.6°C 8.8°C (2021) 2.2°C2.2°C varmere enn gjennomsnittstemperaturen.
November 2.2°C 3.0°C (2021) 0.8°C0.8°C varmere enn gjennomsnittstemperaturen.
Desember -1.3°C -10.1°C (2021) -8.8°C8.8°C kaldere enn gjennomsnittstemperaturen.
 
Årsgjennomsnitt fra april 2008: 6.8°C
Gjennomsnitt for de siste 12 månedene: 7.3°C
Temperaturendring de siste 12-månedene: 0.5°C0.5°C varmere enn gjennomsnittstemperaturen.Årlig nedbørsutvikling
Måned Gjennomsnitt siden januar 2008 Siste måned Differanse
Januar 76.5 mm 62.2 mm (2021) -14.3 mm14.3 mm mindre enn gjennomsnittlig nedbør.
Februar 52.0 mm 29.0 mm (2021) -23.0 mm23 mm mindre enn gjennomsnittlig nedbør.
Mars 53.8 mm 39.4 mm (2021) -14.4 mm14.4 mm mindre enn gjennomsnittlig nedbør.
April 37.9 mm 8.6 mm (2021) -29.3 mm29.3 mm mindre enn gjennomsnittlig nedbør.
Mai 89.3 mm 166.2 mm (2021) 76.9 mm76.9 mm mer enn gjennomsnittlig nedbør.
Juni 89.9 mm 64.4 mm (2021) -25.5 mm25.5 mm mindre enn gjennomsnittlig nedbør.
Juli 102.9 mm 132.2 mm (2021) 29.3 mm29.3 mm mer enn gjennomsnittlig nedbør.
August 123.8 mm 13.0 mm (2021) -110.8 mm110.8 mm mindre enn gjennomsnittlig nedbør.
September 110.3 mm 111.6 mm (2021) 1.3 mm1.3 mm mer enn gjennomsnittlig nedbør.
Oktober 115.1 mm 137.8 mm (2021) 22.7 mm22.7 mm mer enn gjennomsnittlig nedbør.
November 88.3 mm 47.6 mm (2021) -40.7 mm40.7 mm mindre enn gjennomsnittlig nedbør.
Desember 71.1 mm 0.0 mm (2021) -71.1 mm71.1 mm mindre enn gjennomsnittlig nedbør.
 
Årsgjennomsnitt siden januar 2008: 1,010.9 mm
Nedbør de siste 12 månedene: 812.0 mm
Endring i nedbør de siste 12 månedene: -198.9 mm198.9 mm mindre enn gjennomsnittlig nedbør.

Facebook Facebook Messenger Instagram E-mail