Utsikt hjemme
Trender - temperatur og nedbør English

 

Dataene er basert på målinger ved Konnerud værstasjon fra april 2008 til desember 2018 (nedbør siden januar 2008), og Austad/Fjell værstasjon fra desember 2018. De siste 12 månedene er også en del av gjennomsnittet. Tallene for inneværende måned inneholder tall til og med i dag.


Årlig temperaturutvikling
Måned Gjennomsnitt fra april 2008 Siste måned Differanse
Januar -2.9°C -6.3°C (2024) -3.4°C3.4°C kaldere enn gjennomsnittstemperaturen.
Februar -1.8°C -1.6°C (2024) 0.2°C0.2°C varmere enn gjennomsnittstemperaturen.
Mars 1.8°C 2.3°C (2024) 0.5°C0.5°C varmere enn gjennomsnittstemperaturen.
April 6.1°C 5.5°C (2024) -0.6°C0.6°C kaldere enn gjennomsnittstemperaturen.
Mai 11.4°C 15.9°C (2024) 4.5°C4.5°C varmere enn gjennomsnittstemperaturen.
Juni 15.4°C 14.9°C (2024) -0.5°C0.5°C kaldere enn gjennomsnittstemperaturen.
Juli 17.1°C 15.6°C (2024) -1.5°C1.5°C kaldere enn gjennomsnittstemperaturen.
August 15.5°C 15.8°C (2023) 0.3°C0.3°C varmere enn gjennomsnittstemperaturen.
September 12.2°C 14.4°C (2023) 2.2°C2.2°C varmere enn gjennomsnittstemperaturen.
Oktober 6.6°C 5.7°C (2023) -0.9°C0.9°C kaldere enn gjennomsnittstemperaturen.
November 2.2°C -0.5°C (2023) -2.7°C2.7°C kaldere enn gjennomsnittstemperaturen.
Desember -1.9°C -5.0°C (2023) -3.1°C3.1°C kaldere enn gjennomsnittstemperaturen.
 
Årsgjennomsnitt fra april 2008: 6.8°C
Gjennomsnitt for de siste 12 månedene: 6.4°C
Temperaturendring de siste 12-månedene: -0.4°C0.4°C kaldere enn gjennomsnittstemperaturen.Årlig nedbørsutvikling
Måned Gjennomsnitt siden januar 2008 Siste måned Differanse
Januar 77.7 mm 78.6 mm (2024) 0.9 mm0.9 mm mer enn gjennomsnittlig nedbør.
Februar 52.4 mm 85.6 mm (2024) 33.2 mm33.2 mm mer enn gjennomsnittlig nedbør.
Mars 53.2 mm 81.8 mm (2024) 28.6 mm28.6 mm mer enn gjennomsnittlig nedbør.
April 40.5 mm 39.0 mm (2024) -1.5 mm1.5 mm mindre enn gjennomsnittlig nedbør.
Mai 79.1 mm 43.6 mm (2024) -35.5 mm35.5 mm mindre enn gjennomsnittlig nedbør.
Juni 91.8 mm 171.2 mm (2024) 79.4 mm79.4 mm mer enn gjennomsnittlig nedbør.
Juli 105.1 mm 203.2 mm (2024) 98.1 mm98.1 mm mer enn gjennomsnittlig nedbør.
August 131.4 mm 304.2 mm (2023) 172.8 mm172.8 mm mer enn gjennomsnittlig nedbør.
September 110.4 mm 129.6 mm (2023) 19.2 mm19.2 mm mer enn gjennomsnittlig nedbør.
Oktober 109.9 mm 34.6 mm (2023) -75.3 mm75.3 mm mindre enn gjennomsnittlig nedbør.
November 94.0 mm 125.6 mm (2023) 31.6 mm31.6 mm mer enn gjennomsnittlig nedbør.
Desember 66.7 mm 50.2 mm (2023) -16.5 mm16.5 mm mindre enn gjennomsnittlig nedbør.
 
Årsgjennomsnitt siden januar 2008: 1,012.2 mm
Nedbør de siste 12 månedene: 1,347.2 mm
Endring i nedbør de siste 12 månedene: 335.0 mm335 mm mer enn gjennomsnittlig nedbør.

Facebook Facebook Messenger Instagram E-mail