Utsikt hjemme
Trender - temperatur og nedbør English

 

Dataene er basert på målinger ved Konnerud værstasjon fra april 2008 til desember 2018 (nedbør siden januar 2008), og Austad/Fjell værstasjon fra desember 2018. De siste 12 månedene er også en del av gjennomsnittet. Tallene for inneværende måned inneholder tall til og med i dag.


Årlig temperaturutvikling
Måned Gjennomsnitt fra april 2008 Siste måned Differanse
Januar -2.7°C 0.0°C (2022) 2.7°C2.7°C varmere enn gjennomsnittstemperaturen.
Februar -2.0°C 0.7°C (2022) 2.7°C2.7°C varmere enn gjennomsnittstemperaturen.
Mars 1.9°C 2.5°C (2022) 0.6°C0.6°C varmere enn gjennomsnittstemperaturen.
April 6.2°C 6.2°C (2022) 0.0°C 
Mai 11.1°C 11.4°C (2022) 0.3°C0.3°C varmere enn gjennomsnittstemperaturen.
Juni 15.2°C 16.7°C (2022) 1.5°C1.5°C varmere enn gjennomsnittstemperaturen.
Juli 17.3°C 17.5°C (2022) 0.2°C0.2°C varmere enn gjennomsnittstemperaturen.
August 15.5°C 17.3°C (2022) 1.8°C1.8°C varmere enn gjennomsnittstemperaturen.
September 12.0°C 12.1°C (2022) 0.1°C0.1°C varmere enn gjennomsnittstemperaturen.
Oktober 6.6°C 7.9°C (2022) 1.3°C1.3°C varmere enn gjennomsnittstemperaturen.
November 2.4°C 4.4°C (2022) 2.0°C2°C varmere enn gjennomsnittstemperaturen.
Desember -1.4°C -0.4°C (2022) 1.0°C1°C varmere enn gjennomsnittstemperaturen.
 
Årsgjennomsnitt fra april 2008: 6.9°C
Gjennomsnitt for de siste 12 månedene: 7.9°C
Temperaturendring de siste 12-månedene: 1.0°C1°C varmere enn gjennomsnittstemperaturen.Årlig nedbørsutvikling
Måned Gjennomsnitt siden januar 2008 Siste måned Differanse
Januar 72.3 mm 12.4 mm (2022) -59.9 mm59.9 mm mindre enn gjennomsnittlig nedbør.
Februar 51.8 mm 49.4 mm (2022) -2.4 mm2.4 mm mindre enn gjennomsnittlig nedbør.
Mars 50.8 mm 9.6 mm (2022) -41.2 mm41.2 mm mindre enn gjennomsnittlig nedbør.
April 36.1 mm 11.2 mm (2022) -24.9 mm24.9 mm mindre enn gjennomsnittlig nedbør.
Mai 85.6 mm 34.6 mm (2022) -51.0 mm51 mm mindre enn gjennomsnittlig nedbør.
Juni 90.5 mm 98.0 mm (2022) 7.5 mm7.5 mm mer enn gjennomsnittlig nedbør.
Juli 100.1 mm 61.0 mm (2022) -39.1 mm39.1 mm mindre enn gjennomsnittlig nedbør.
August 119.8 mm 64.2 mm (2022) -55.6 mm55.6 mm mindre enn gjennomsnittlig nedbør.
September 109.1 mm 91.8 mm (2022) -17.3 mm17.3 mm mindre enn gjennomsnittlig nedbør.
Oktober 114.9 mm 111.4 mm (2022) -3.5 mm3.5 mm mindre enn gjennomsnittlig nedbør.
November 91.9 mm 142.4 mm (2022) 50.5 mm50.5 mm mer enn gjennomsnittlig nedbør.
Desember 67.6 mm 0.0 mm (2022) -67.6 mm67.6 mm mindre enn gjennomsnittlig nedbør.
 
Årsgjennomsnitt siden januar 2008: 990.5 mm
Nedbør de siste 12 månedene: 686.0 mm
Endring i nedbør de siste 12 månedene: -304.5 mm304.5 mm mindre enn gjennomsnittlig nedbør.

Facebook Facebook Messenger Instagram E-mail