Utsikt hjemme
Trender - temperatur og nedbør English

 

Dataene er basert på målinger ved Konnerud værstasjon fra april 2008 til desember 2018 (nedbør siden januar 2008), og Austad/Fjell værstasjon fra desember 2018. De siste 12 månedene er også en del av gjennomsnittet. Tallene for inneværende måned inneholder tall til og med i dag.


Årlig temperaturutvikling
Måned Gjennomsnitt fra april 2008 Siste måned Differanse
Januar -2.7°C -2.4°C (2023) 0.3°C0.3°C varmere enn gjennomsnittstemperaturen.
Februar -1.8°C 0.4°C (2023) 2.2°C2.2°C varmere enn gjennomsnittstemperaturen.
Mars 1.7°C -0.9°C (2023) -2.6°C2.6°C kaldere enn gjennomsnittstemperaturen.
April 6.2°C 5.4°C (2023) -0.8°C0.8°C kaldere enn gjennomsnittstemperaturen.
Mai 11.1°C 11.3°C (2023) 0.2°C0.2°C varmere enn gjennomsnittstemperaturen.
Juni 15.2°C 16.7°C (2022) 1.5°C1.5°C varmere enn gjennomsnittstemperaturen.
Juli 17.3°C 17.5°C (2022) 0.2°C0.2°C varmere enn gjennomsnittstemperaturen.
August 15.5°C 17.3°C (2022) 1.8°C1.8°C varmere enn gjennomsnittstemperaturen.
September 12.0°C 12.1°C (2022) 0.1°C0.1°C varmere enn gjennomsnittstemperaturen.
Oktober 6.6°C 7.9°C (2022) 1.3°C1.3°C varmere enn gjennomsnittstemperaturen.
November 2.4°C 4.4°C (2022) 2.0°C2°C varmere enn gjennomsnittstemperaturen.
Desember -1.6°C -4.8°C (2022) -3.2°C3.2°C kaldere enn gjennomsnittstemperaturen.
 
Årsgjennomsnitt fra april 2008: 6.9°C
Gjennomsnitt for de siste 12 månedene: 7.1°C
Temperaturendring de siste 12-månedene: 0.2°C0.2°C varmere enn gjennomsnittstemperaturen.Årlig nedbørsutvikling
Måned Gjennomsnitt siden januar 2008 Siste måned Differanse
Januar 77.7 mm 159.0 mm (2023) 81.3 mm81.3 mm mer enn gjennomsnittlig nedbør.
Februar 50.4 mm 28.6 mm (2023) -21.8 mm21.8 mm mindre enn gjennomsnittlig nedbør.
Mars 51.4 mm 60.4 mm (2023) 9.0 mm9 mm mer enn gjennomsnittlig nedbør.
April 40.6 mm 107.8 mm (2023) 67.2 mm67.2 mm mer enn gjennomsnittlig nedbør.
Mai 85.6 mm 17.0 mm (2023) -68.6 mm68.6 mm mindre enn gjennomsnittlig nedbør.
Juni 90.5 mm 98.0 mm (2022) 7.5 mm7.5 mm mer enn gjennomsnittlig nedbør.
Juli 100.1 mm 61.0 mm (2022) -39.1 mm39.1 mm mindre enn gjennomsnittlig nedbør.
August 119.8 mm 64.2 mm (2022) -55.6 mm55.6 mm mindre enn gjennomsnittlig nedbør.
September 109.1 mm 91.8 mm (2022) -17.3 mm17.3 mm mindre enn gjennomsnittlig nedbør.
Oktober 114.9 mm 111.4 mm (2022) -3.5 mm3.5 mm mindre enn gjennomsnittlig nedbør.
November 91.9 mm 142.4 mm (2022) 50.5 mm50.5 mm mer enn gjennomsnittlig nedbør.
Desember 67.8 mm 70.6 mm (2022) 2.8 mm2.8 mm mer enn gjennomsnittlig nedbør.
 
Årsgjennomsnitt siden januar 2008: 999.8 mm
Nedbør de siste 12 månedene: 1,012.2 mm
Endring i nedbør de siste 12 månedene: 12.4 mm12.4 mm mer enn gjennomsnittlig nedbør.

Facebook Facebook Messenger Instagram E-mail